Hakkında

Doğanın Anneleri
Projesi Hakkında

Doğasında
Şefkat
Var...

Yüzyıllardır kadınlar, yaşadıkları toplumun refahına, her anlamda sürdürülebilir gelişimine ve doğal kaynakların korunmasına büyük ölçüde katkı sağlamaktadır.

Özellikle annelik kavramı ve doğanın kapsayıcılığı bütünlüğünden yola çıkarak;
Kadınların üreten, onaran, yenileyen rolünün gündelik hayattaki yansımasını (artan yemekleri değerlendirmesi, giysileri onarması/dönüştürmesi, plastik, doğal olmayan, vb. her şeyi evden uzak tutma çabaları) odağa alarak; kadınları, iklim değişimi ve özünde doga ile ilişkili her şeye öncülük etmeleri için güçlendiriyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayesinde, özellikle şehrin aktif ve öncü kadınlarının dahil olduğu sivil bir hareket başlatarak; toplumda iklim değişimi ve sıfır atık konusundaki farkındalığı arttırmak ve özünde doğa olan her şeyi sahiplenecek şekilde kadınların rolünü güçlendirmeyi ve doğaya sahip çıkan, onu koruyan, iyileştiren kadınlardan oluşan bu komünitenin öncülüğünü hedefliyoruz.

Doğanın
Anneleri
İnisiyatifi
İle Ne Hedefliyoruz?

Hareketin Bir Parçası Ol